Geodetické práce
Frýdek-Místek, Ostrava, Třinec a okolí

 
 
 
Chystáte se stavět nový dům nebo garáž? Získali jste dědictví a potřebujete znát hranice svého pozemku, případně vyřešit rozdělení a věcné břemeno? Obraťte se na nás. Geodeti Novotní působí v okolí Frýdku-Místku, Ostravy, Třince, Karviné již spoustu let, přesvědčte se sami o našich kvalitách!
 
 

Geometrické plány pro katastr nemovitostí

 
Geometrické plány ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr a potvrzuje katastrální úřad.

 • pro vyznačení budovy, přístavby, vodního díla
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro rozdělení pozemku, změnu hranic
 • pro doplnění pozemku vedeného zjednodušeným způsobem do katastru
 • oprava chybného zobrazení v katastrální mapě, zpřesnění hranice pozemku
 • vytyčení hranic pozemků
 
 
 

Digitalizace mapových podkladů

 
 • katastrální mapy
 • účelové mapy
 • stavební a územní plány
 • a jiné

Jedná se o převod rastrových dat do vektorové formy, kterou následně můžete použít jako geografické podklady pro GIS.
 

Práce pro katastrální úřad

 
 • vklad nemovitostí do katastru
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí